Profil spoločnosti

SKELET BRATISLAVA, akciová spoločnosť s bohatou tradíciou a skúsenosťami, vznikla delimitáciou odštepného závodu HSV Bratislava Pozemných stavieb Nitra a.s. v roku 1994. Počas svojho pôsobenia na trhu spoločnosť realizovala desiatky stavieb väčšieho rozsahu v oblasti zdravotníctva, kultúry, občianskej vybavenosti, ale aj bytovej výstavby. K tomu, aby spoločnosť uspela na tak presýtenom trhu bolo nevyhnutné vybudovať systém riadenia kvality, ktorý bol zavŕšený začiatkom roka 2004 dosiahnutím certifikátu riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000.


image1

Spoločnosť sídli vo vlastnom areáli o rozlohe 3,2 ha na Agátovej ulici v lokalite Dúbravka, Bratislava IV, v časti s rozvíjajúcou sa výstavbou, obchodnou zónou - v blizkosti Metro, Hornbach, DNV Bory, Obchodné centrum Lamač, neďaľeko diaľnica D2.
Vývojom sa spoločnosť prispôsobuje trhu a v súčasnosti hlavnou činnosťou spoločnosti je prenájom nebytových, administratívnych a skladových priestorov, voľných plôch vhodných na skladovanie, výrobných dielní a parkovanie nákladných áut, autobusov, stavebných mechanizmov, strojov, ako aj osobných áut.

Všetky objekty, priestory v areáli spoločnosti SKELET sú vrátane administratívnych priestorov nepretržite zabezpečené a chránené profesionálnou strážnou službou posilnenou strážnym psom a monitorované kamerovým systémom. Prístup do areálu možný 24 hodín denne. V spoločnosti je v súčasnosti zamestnných päť zamestnancov, pod vedením generálneho riaditeľa správu a prevádzku areálu aktuálne zabezpečujú štyria pracovníci priamo v objekte spoločnosti vrátane administrácie v hlavnej budove spoločnosti. Svojim profesionálnym a flexibilným prístupom k našim obchodným partnerom vytvárame podmienky k obojstrannej spokojnosti.