Areál

Areál spoločnosti SKELET BRATISLAVA a.s. sa nachádza na Agátovej ulici č. 4 D, v mestskej časti Dúbravka v Bratislavskom IV. obvode, celková rozloha pozemku je 3,2 ha, pozemok je kompletne oplotený a nepretržite zabezpečený profesionálnou bezpečtnostnou strážnou službou, monitorovaný kamerovým systémom včítane administratívnych budov a vnútorných objektov a plôch, areál má vlastnú kotolňu, trafostanicu, na pozemku sa nachádzajú administratívne budovy, garáže, odstavné plochy, parkoviská, skladové a výrobné haly a ubytovňa.

tsap1

Vstup je zabezpečený cez osobnú a nákladnú vrátnicu. Zabezpečuje vstup peším zamestnancom, nájomcom a návštevníkom firiem, sídliacich v areáli. Nákladná vrátnica zabezpečuje strážený vstup služobným vozidlám, vozidlám zamestnancov, nájomcov, dopravcov a návštevníkov. Vodič motorového vozidla je povinný pri každom vjazde alebo výjazde nákladnou vrátnicou zastaviť pri značke STOP a riadiť sa pokynmi strážnej služby. Vodič sa riadi dopravným značením. Maximálna povolená rýchlosť v celom areáli je 20 km / hod., parkovanie je dovolené iba na vyhradených priestoroch. Firmy, sídliace v areáli, majú prenajaté parkoviská označené číslicami od 1 - 50. Ostatní návštevníci majú možnosť bezplatne parkovať na parkovisku pre návštevy pri nákladnej vrátnici.

Areál pôdorys

tadb
skl39

skl35

skl42

skl36

skl37

skl38

skl98