Referencie

Pravoslávny chrám Tomašíkova ul. Bratislava

Chrám pravoslávnej cirkvi v Bratislave – možno jediná stavba takéhoto charakteru na Slovensku realizovaná výlučne z monolitického betónu dokazuje neobmedzené možnosti a varianty, ktoré nám dáva betónová konštrukcia od základov, cez oblúkové steny, vikiere až po kopulu.

cpc1

cpc7

cpc3

cpc4

cpc5

cpc6